Общи условия за ползване на HUNT.bg


Тук ще намерите условията, при които можете да ползвате HUNT.bg:

1.      За да ползвате HUNT.bg, Вие трябва да се запознаете и приемете посочените в Общи условия за ползване на HUNT.bg документи.

2.      В случай, че не приемате тези условия, Вие не трябва да ползвате HUNT.bg. Ползването на HUNT.bg ще се счита за израз на съгласие с посочените условия.

3.      HUNT.bg си запазва правото да ревизира настоящите условия по всяко време, без предварително известие, като ревизираните условия ще бъдат публикувани тук.


I. Описание на Услугата

  1. HUNT.bg е сайт, позволяващ на потребителите да публикуват и търсят оферти за продажба на нови и употребявани аксесоари и принадлежности, свързани с лова и кучетата. Сайтът може да се използва, както от дилъри(магазини и вносители), така и от частни лица

 

II.  Ползване на HUNT.bg

1.      Вие се задължавате да не обиждате или злоупотребявате директно или индиректно с други потребители на HUNT.bg

2.      Вие се задължавате да не публикувате невярна или подвждащата информация, в частност  несъответстващи снимки, чужди или импулсни телефони.

3.      Вие се задължавате да не изпращате или разпространявате нежелани и неоторизирани рекламни и промоционални материали.

4.      Потребителите на HUNT.bg публикуват информация, която е видима за други потребители:

           а)       Вие поемате отговорност, че информацията публикувана от Вас във HUNT.bg е достоверна и реална.

           б)       Вие осъзнавате, че HUNT.bg не може да гарантира самоличността на потребителите, с които е възможно да имате взаимоотношения по време на използване на сайта.

5.      HUNT.bg не предоставя контакти на потребители ползващи HUNT.bg на трети страни.


III. Общи Условия

1.      HUNT.bg не поема отговорност за това, че услугите не отговарят на Вашите изисквания и/или очаквания

2.      HUNT.bg не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на комуникацията, информацията и съдържанието.

3.      HUNT.bg не поема отговорност за това, че сайтът ще бъде непрекъснато достъпен и/или без технически проблеми.

4.      HUNT.bg не поема отговорност за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта


HUNT.bg

Ул."Търговска" № 10

6300 Хасково, България

 

 

Телефон:

+359 898 55 00 19

Email:

office.hunt.bg@gmail.com